Koučka osobnostního rozvoje

Kdo jsem

Sophia

Během magisterského studia Pedagogiky pro střední školy na Karlově Univerzitě jsem získala hluboké porozumění pedagogickým procesům. Současně jsem absolvovala katedru Psychosociálních věd a etiky se zaměřením na Sociální a charitativní práci.

Mé schopnosti v oblasti kariérového poradenství potvrdilo absolvování zkoušek na držitele oprávnění v roce 2020. Od roku 2012 mám také certifikát certifikovaného externího kouče od Mezinárodní federace koučů (ICF). V témže roce jsem se podílela na semináři Inner Game pod vedením W. Timothy Gallweye, který se zaměřuje na mentální stránku vrcholového výkonu a stav flow.

Mými dalšími kvalifikacemi jsou čtyřletý výcvik pod vedením M. Calábka, kde jsem zkoumala epigenetiku a vliv psychických traumat na tělesné problémy. Zasvětila jsem se též poznatkům Martina E. P. Seligmana, amerického psychologa, a jeho teorii naučené bezmocnosti a naučeného optimismu.

V praxi aktivně využívám své zkušenosti z koučinku dětí a dospělých, a to nejen v oblasti individuální pedagogiky, ale také v rámci doučování dětí a mládeže. Díky silné empatii a intuici vnáším do své práce osobní přístup.

Mimo to jsem trenérkou jógy a držitelkou certifikátů I. a II. stupně REIKI.